Πιλοτικός και πειραματικός ελαιώνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά, Ελλάδα
25 Μαρτίου, 2021
The Carbon Footprint and the measurement of the biovolume of an olive groves
29 Μαρτίου, 2021

Εφαρμογές ΑΤΛ στο πιλοτικό και πειραματικό ελαιώνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά, Ελλάδα

Από το Δεκέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021, πραγματοποιήθηκαν εφαρμογές Αειφόρων Τεχνολογικών Λύσεων (ΑΤΛ) στον πιλοτικό και πειραματικό ελαιώνα που διατηρεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου) στα Χανιά. Πιο συγκεκριμένα, κομπόστ, που προέρχεται από την ανακύκλωση όλων των υποπροϊόντων από τριφασικό ελαιοτριβείο, εφαρμόστηκε στο έδαφος των ελαιόδενδρων. Επίσης, ένα μείγμα ψυχανθών και αγρωστωδών φυτικών ειδών σπάρθηκε για να εμπλουτίσει το έδαφος με άζωτο και άνθρακα και επίσης να εμπλουτίσει τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, τα υπολείμματα του κλαδέματος των ελαιοδένδρων τεμαχίστηκαν και διασκορπίστηκαν στην επιφάνεια του εδάφους. Επιπρόσθετα, κοπριά που προήλθε από σκουλήκια εφαρμόστηκε στο έδαφος. Οι παραπάνω αειφόρες γεωργικές πρακτικές εφαρμόστηκαν η κάθε μία χωριστά και συνολικά όλες μαζί σε διαφορετικά τμήματα του ελαιώνα. Λεπτομερείς μετρήσεις σε επίπεδο ελαιόδενδρων και αγρο-οικοσυστήματος θα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας αυτών των Aειφόρων Tεχνολογικών Λύσεων.