Ενότητες Εργασίες (WP)

WP1
Διαχείριση και διακυβέρνηση του έργου

WP2
Σύνοψη των μοντέλων ελαιοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων εννοιολογικών προσεγγίσεων, μεθόδων και προσδιορισμού Αειφόρων Τεχνολογικών Λύσεων (ΑΤΛ)

WP3
Αειφόρες τεχνολογικές λύσεις

WP4
Τεχνολογίες αξιοποίησης των παραπροϊόντων των ελαιοτριβείων για χρήση τους στον αγροτικό τομέα

WP5
Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση και ανάλυση κύκλου ζωής των ΑΤΛ

WP6
Διευθέτηση των δυσκολιών και συμμετοχική πλατφόρμα

WP7
Εκδηλώσεις διάδοσης, επικοινωνίας, κατάρτισης και επίδειξης

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης