Εφαρμογές ΑΤΛ στο πιλοτικό και πειραματικό ελαιώνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά, Ελλάδα
25 Μαρτίου, 2021
7th Annual Kalamata Olive Oil and Olive Festival
1 Απριλίου, 2021

The Carbon Footprint and the measurement of the biovolume of an olive groves

Today we begin to publish a series of videos on the protocols developed by the University of Jaén for taking samples that allow us to measure the environmental services offered by olive groves to all of society. Today we present a video about the Carbon Footprint and the measurement of the biovolume of an olive groves. The video stars the Professor of Ecology at the University of Jaén Roberto García Ruíz, coordinator of the SUSTAINOLIVE project. We hope that these videos will help all actors in the world of olive groves who want to know better the agronomy of olive groves.