Το έργο

Ο βασικός στόχος του SUSTAINOLIVE είναι η βελτίωση της αειφορίας στον ελαιοκομικό τομέα, μέσω της εφαρμογής και προώθησης μιας σειράς καινοτόμων λύσεων αειφόρου διαχείρισης που βασίζονται σε αγροοικολογικές έννοιες, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη συμμετοχή πολλών συνεργατών και τελικών χρηστών.

Αναπαραγωγή Βίντεο
0
Πανεπιστήμια
0
Συνεταιρισμοί ελαιοκαλλιεργητών
0
Ερευνητικά κέντρα
0
Εταιρία επικοινωνίας

Πανεπιστήμια

Συνεταιρισμοί ελαιοκαλλιεργητών

Ερευνητικά κέντρα

Εταιρία επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης