Εφαρμογή κοπριας και σπορά ψυχανθών στο πιλοτικό ελαιώνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά
22 Δεκεμβρίου, 2021
Παρουσίαση του Sustainolive στον Περιφερειάρχη Κρήτης
15 Μαρτίου, 2022

KALAMATA OLIVE OIL COOPERATIVE (GREECE)

The SUSTAINOLIVE project presents the Kalamata olive oil cooperative (Greece) by its President, Michail Antonopoulos. In this audiovisual piece he tells us about the services that the cooperative provides to its members and expresses his interest in sustainable practices such as the management of green roofs or the composting of by-products from the oil mill.

Αναπαραγωγή Βίντεο