Εφαρμογή κομπόστ ελαιοτριβείου στο πιλοτικό ελαιώνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά
22 Δεκεμβρίου, 2021
KALAMATA OLIVE OIL COOPERATIVE (GREECE)
4 Ιανουαρίου, 2022

Εφαρμογή κοπριας και σπορά ψυχανθών στο πιλοτικό ελαιώνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά

Στις 6 Δεκεμβρίου συνεχίστηκαν οι εφαρμογές Βιώσιμων Τεχνολογικών Λύσεων στον πιλοτικό ελαιώνα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου) στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, απλώθηκε κοπριά εντόμου στο έδαφος. Η συνολική ποσότητα του προϊόντος που εφαρμόστηκε ήταν 80 κιλά. Μια άλλη εφαρμογή αφορά καλλιέργειες κάλυψης: για το σκοπό αυτό, σπάρθηκαν 5 είδη φυτών (βίκος, κτηνοτροφικό μπιζέλι, κτηνοτροφικό κουκί, μηδική και βρώμη). 

Αυτές οι δύο εφαρμογές έχουν το πλεονέκτημα της αύξησης του οργανικού άνθρακα του εδάφους. Επίσης, έχουν υψηλότερα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά, εμπλουτίζουν το διαθέσιμο κάλιο, φώσφορο και άζωτο του εδάφους. Η σπορά σπόρων ψυχανθών ως καλλιέργεια εδαφοκάλυψης έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του πορώδους του εδάφους, τη δομή του εδάφους και τη διαφοροποίηση της μικροβιακής ποικιλότητας σε αυτό.

Λεπτομερείς μετρήσεις στο έδαφος και τα φύλλα των φυτών θα πραγματοποιηθούν για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των δύο εφαρμογών, να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις τους σε διαφορετικά συστατικά του αγροοικοσυστήματος και, στο τέλος, να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα αυτού τους στη γεωργική πρακτική.